Aby odnowić polisę, należy się zalogować!    Logowanie  
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej i NNW
Ratowników Medycznych i Dyspozytorów Medycznych
Program został opracowany we współpracy
ze Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego
oraz Polską Radą Ratowników Medycznych

Witamy na elektronicznej platformie obsługującej zakup polis
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz NNW
dla Ratowników Medycznych i Dyspozytorów Medycznych

UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DOBROWOLNEJ

Program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dobrowolnej dla ratowników medycznych, który został wynegocjowany z STU Ergo Hestia S.A. przy współpracy z Polską Radą Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska, organizacji oraz samych ratowników medycznych, którzy do tej pory mimo różnego rodzaju wymogów dotyczących posiadania polis ubezpieczenia OC – nie mieli ujednoliconej polityki w tym zakresie.

Wartość dodana oferty STU Ergo Hestia S.A.:

 • Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny.
 • Ubezpieczenie ma charakter zindywidualizowany – ratownik medyczny samodzielnie zawiera  umowę  i opłaca składkę.
 • Program przeznaczony jest dla ratowników medycznych zatrudnianych przez podmioty lecznicze w oparciu o: wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne i/lub umowę o pracę.
 • Szeroka definicja ratownika medycznego wykonującego medyczne czynności ratunkowe w ramach zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratrunkowych. Za ratownika medycznego rozumie się również dyspozytora medycznego, ratownika górskiego, narciarskiego, wodnego i zabezpieczającego imprezy masowe.
 • Wysokie warianty sum gwarancyjnych.
 • Dodatkowy wariant (OC pracownika / odrębna polisa OC) z sumą gwarancyjną w wysokości trzykrotności wynagrodzenia nie więcej niż  50 000 PLN dla odpowiedzialności na gruncie kodeksu pracy.
 • Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy, od dnia przystąpienia.
 • Franszyza redukcyjna (określona kwotowo wartość redukująca łączne świadczenie ubezpieczeniowe): 200 PLN w zakresie szkód rzeczowych z tym zastrzeżeniem, że dla szkód w mieniu powierzonym w tym dla szkód w pojazdach 500 PLN.
  Dla szkód na osobie – franszyza redukcyjna zniesiona (główne ryzyko).
 • Zakres terytorialny: RP (możliwość rozszerzenia zakresu terytorialnego poza RP – składka dodatkowa w wysokości 50% bez względu na wariant).
 • Koszty ochrony prawnej – sublimit 5 000 PLN.
 • Warunki ubezpieczenia: Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ratowników Medycznych z dnia 24.02.2012r.

SUMA GWARANCYJNA – różne warianty

Wariant

Suma gwarancyjna

Wariant I

50 000 EUR

Wariant II

125 000 EUR

Wariant III

250 000 EUR

Wariant IV

500 000 EUR

Wariant (OC PRACOWNIKA)

3 – krotność wynagrodzenia nie więcej niż 50 000 PLN

Pełny zakres ubezpieczenia / warunki ubezpieczenia zgodnie z zapisami oferty oraz warunkami szczególnymi STU Ergo Hestia S.A. z dnia 24.02.2012 r.

UBEZPIECZENIA
NNW+HIV/WZW

Ubezpieczenie dostępne tylko w sytuacji posiadania naszego ubezpieczenia OC (lub wykupując wraz z naszym ubezpieczeniem OC).

 • Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ratownika medycznego i dyspozytorów medycznych na terytorium RP oraz za granicą

 • Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę

 • Dedykowany program ubezpieczenia NNW z rozszerzeniem o HIV / WZW dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.
 • Program przeznaczony jest dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych zatrudnianych w oparciu o: wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne i/lub umowę o pracę
 • Zakres polisy obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego podczas wykonywania określonej w umowie ubezpieczenia pracy zawodowej, w drodze do i z pracy oraz w życiu prywatnym..
 • Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny/dyspozytor medyczny.
 • Ratownik medyczny/dyspodytor medyczny samodzielnie za pośrednictwem strony Internetowej zawiera  umowę  i opłaca składkę roczną.
 • Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy, od dnia przystąpienia.
 • Składka płatna jednorazowo w terminie 14 dni od wystawienia polisy.
 • Warunki Ubezpieczenia: Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ratowników Medycznych z dnia 4 listopada 2013 roku.

Sumy gwarancyjne i składki

SUMA GWARANCYJNA – różne warianty

Wariant

Suma gwarancyjna

Składka roczna

Suma ubezpieczenia
HIV 100.000 zł
WZW 20.000 zł

Wariant I

20 000 PLN

62 PLN

52 PLN

Wariant II

30 000 PLN

118 PLN

52 PLN

Wariant III

40 000 PLN

165 PLN

52 PLN

Wariant IV

50 000 PLN

209 PLN

52 PLN

 

Nowe ubezpieczenie NWW dla Ratowników

Jest już dostępne ubezpieczenie NNW (wraz z HIV i WZW), dla wszystkich naszych klientów.

 


Netfaktor - agencja multimedialna
STU Ergo HESTIA 2011-2014 : designed & webmastering by Netfaktor