Aby odnowić polisę, należy się zalogować!    Logowanie  
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej i NNW
Ratowników i/lub Dyspozytorów Medycznych
Program został opracowany we współpracy
ze Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego
oraz Polską Radą Ratowników Medycznych
 

Nowe warunki ubezpieczenia
w ryzykach OC i NNW!

 

Witamy na elektronicznej platformie obsługującej zakup polis
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz NNW
dla Ratowników i/lub Dyspozytorów Medycznych

UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DOBROWOLNEJ

Uwaga!
Od 01.12.2014 r. nowe WU dla ratowników i / lub dyspozytorów medycznych.
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom ratowników!

 • Nowatorski program ubezpieczenia OC dobrowolnej dla ratowników i/lub dyspozytorów wynegocjowany przy udziale Polskiej Rady Ratowników Medycznych i Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego.
 • Uproszczona procedura zawierania umowy ubezpieczenia OC.
 • Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik /dyspozytor medyczny.
 • Ratownik samodzielnie zawiera  umowę  i opłaca składkę.
 • Program przeznaczony jest dla ratowników i/lub dyspozytorów medycznych bez względu na formę zatrudnienia (umowa cywilnoprawna / umowa o pracę).
 • Wysokie warianty sum gwarancyjnych.
 • Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy, od dnia przystąpienia.
 • Bardzo szeroka definicja „ratownika” i generalne odniesienie do zawodu ratownika:
  Czynność zawodowa - wykonywanie określonego w przepisach prawa zawodu lub funkcji ratownika, czynności lub działań ratowniczych, bez względu na stosunek prawny będący podstawą ich wykonywania:
  w szczególności wykonywanie: zawodu ratownika medycznego, dyspozytora medycznego, czynności osób z tytułem ratownika, działania ratownicze ratownika górskiego, ratownika narciarskiego, ratownika wodnego, ratownika lotniczego, ratownika górniczego, czynności członka ochotniczej drużyny ratowniczej i brzegowej stacji ratowniczej;
 • Zakres terytorialny: RP (możliwość rozszerzenia zakresu terytorialnego poza RP – składka dodatkowa w wysokości 50% bez względu na wariant).
 • Warunki ubezpieczenia: Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ratowników i Dyspozytorów Medycznych z dnia 01.12.2014r.

SUMA GWARANCYJNA – różne warianty

Wariant

Suma gwarancyjna

Wariant I

50 000 EUR

Wariant II

150 000 EUR

Wariant III

250 000 EUR

Wariant IV

500 000 EUR

Pełny zakres ubezpieczenia / warunki ubezpieczenia zgodnie z zapisami oferty oraz warunkami szczególnymi STU Ergo Hestia S.A. z dnia 01.12.2014 r.

UBEZPIECZENIA NNW
+HIV/WZW +
CAŁKOWITA OKRESOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

Uwaga!
Od 01.12.2014 r. nowe WU NNW dla ratowników i / lub dyspozytorów medycznych.
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom ratowników!

 • Nowatorski program ubezpieczenia NNW z rozszerzeniem o ryzyko HIV i WZW oraz klauzulą całkowitej okresowej niezdolności do pracy.
 • Uproszczona procedura zawierania umowy ubezpieczenia NNW.
 • Ubezpieczenie dostępne tylko w sytuacji zawarcia ubezpieczenia OC.
 • Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik /dyspozytor medyczny.
 • Ratownik samodzielnie zawiera  umowę  i opłaca składkę.
 • Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy, od dnia przystąpienia.
 • Ubezpieczenie działa zarówno podczas wykonywania czynności zawodowych, w drodze do i z pracy jak również w życiu prywatnym.
 • Ochrona 24 h na dobę w kraju i zagranicą.
 • Specjalnie dla ratowników – od 01.12.2014 r. możliwość zabezpieczenia się przed utratą dochodu (klauzula całkowitej okresowej niezdolności do pracy – dodatek do NNW). Program dedykowany dla osób na tzw. „kontraktach”.
 • Warunki Ubezpieczenia: Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ratowników i Dyspozytorów Medycznych z dnia 01 grudnia 2014 r.

SUMA GWARANCYJNA – różne warianty

Wariant

Suma gwarancyjna

Składka roczna

Skłądka roczna
(HIV/WZW)

KLAUZULA CAŁKOWITEJ OKRESOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Wariant I

20 000 PLN

67 PLN

52 PLN
(Suma ubezp.
HIV 100 tyś. zł
WZW 20. tyś. zł )

Składka liczona jako 0,9% Sumy Ubezpieczenia (rozumianej jako dochód z tytułu wykonywania przez Ubezpieczonego zawodu określonego w Umowie ubezpieczenia za okres dwóch lat), nie mniej niż 200 zł

Wariant II

30 000 PLN

123 PLN

Wariant III

40 000 PLN

170 PLN

Wariant IV

50 000 PLN

214 PLN

 

Nowe ubezpieczenie NWW dla Ratowników

Jest już dostępne ubezpieczenie NNW (wraz z HIV i WZW), dla wszystkich naszych klientów.

 


Netfaktor - agencja multimedialna
STU Ergo HESTIA 2011-2015 : designed & webmastering by Netfaktor