Trwa wczytywanie systemu ...

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY
DLA RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
NNW + HIV/WZW + UTRATA DOCHODU
OCHRONA PRAWNA

Uwaga! Dziś 03.04.2023 w godzinach 20:00 do 21:00 serwis będzie niedostępny z uwagi na prowadzone prace konserwacyjne.
Za utrudnienia przepraszamy.
Hestia

Informacja o dystrybutorze

Broker PWS Konstanta SA po zbadaniu potrzeb grupy zawodowej ratowników medycznych przy współpracy z Polską Radą Ratowników Medycznych, stworzył dedykowany program ubezpieczeń, składający się z ryzyk:

  • Odpowiedzialności Cywilnej
  • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z rozszerzeniem o HIV i WZW i Utartę Dochodu
  • Ochrony Prawnej

Aby poznać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się z Informacją o dystrybutorze ubezpieczeń.

Informacja o produktach

Witamy na elektronicznej platformie obsługującej zakup polis ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz NNW dla Ratowników i/lub Dyspozytorów Medycznych w STU Ergo Hestia SA. Naszą intencją jest zapewnienie ratownikom najlepszej możliwej ochrony ubezpieczeniowej poprzez negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń dostępnych na rynku. Rekomendowany autorski program ubezpieczenia w STU Ergo Hestia SA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ratowników. Zachęcamy do korzystania z naszych rozwiązań, które ciągle doskonalimy wprowadzając kolejne produkty do naszej oferty.

OC
 
Ubezpieczenie
Odpowiedzialności Cywilnej
NNW
+ HIV/WZW + UTRATA DOCHODU
Ubezpieczenie
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
OP
 
Ubezpieczenie
Ochrony Prawnej

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie mogę zawrzeć polisę?

Polisę zawieramy przez Internet – nie ma możliwości zakupienia jej w oddziale stacjonarnym.

2. Co jeśli w czasie trwania polisy ubezpieczeniowej zmienię miejsce pracy?

Polisa obowiązuje na terenie całego kraju i obejmuje wszystkie czynności wykonywane przez Ratownika Medycznego – niezależnie od miejsca zatrudnienia.

3. Co to jest franszyza redukcyjna?

Franszyza redukcyjna to kwota która zostanie potrącona z wypłaty odszkodowania. Można przez to rozumieć, że jest to wkład własny Ratownika Medycznego który musi ponieść w przypadku wypłaconego odszkodowania – Wysokość franszyzy wynosi 500zł

4. Zawarłem polisę ale nie dostałem żadnego potwierdzenia ani druku pocztą.

Wygenerowana polisa po kliknięciu „Zapisz wniosek” jest ostatecznym drukiem ścisłego zarachowania. Po jej samodzielnym wydrukowaniu jest jedynym dokumentem którego potrzebują Państwo do rozliczenia oraz do przedstawienia pracodawcy. Nie otrzymują Państwo żadnego wydruku drogą pocztową.

5. Omyłkowo zawarłem 2 polisy. Co zrobić?

W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z informatykiem w celu anulowania jednej z polis. Zakładka - KONTAKT

6. Na jaki numer konta i do kiedy należy opłacić polisę?

Na wydrukowanej polisie znajdą Państwo indywidualny numer konta na który należy opłacić polisę – do 14 dni od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia.

7. Jak wznowić polisę?

Aby wznowić polisę należy zalogować się na stronie https://ratownik.e-wniosek.com/logowanie wpisując swój adres email oraz hasło podane przy poprzednim zawieraniu polisy (w przypadku braku hasła należy skontaktować się z informatykiem)

8. Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r.

Pobierz dokument informacyjny

9. Składanie reklamacji

Mocodawca ma możliwość złożenia skargi/reklamacji do PWS Konstanta SA, zgodnie z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz do pozasądowego rozwiązywania sporów.

Skarga lub zażalenie składa się w formie:

  • pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową przesłaną na adres: PWS Konstanta S.A., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała;
  • ustnej – telefonicznie dzwoniąc pod numer (33) 815 70 53, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w każdej jednostce PWS Konstanta S.A;
  • elektronicznej – wysyłając e-mail na adres pws@pwskonstanta.pl

Wnioski ubezpieczeniowe

W przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia konieczne jest zalogowanie do systemu za pomocą indywidualnie określonego we wniosku loginu i hasła.

Jak zawrzeć umowę?

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy wypełnić wniosek ubezpieczeniowy przedstawiony poniżej uzupełniając wszystkie wymagane pola. Należy zaakceptować wszystkie oświadczenia zawarte w wniosku, a następnie zatwierdzić przyciskiem "zapisz wniosek". Pojawi się kolejne okno "Wniosek został zapisany". Następny krok, to przejście do pozycji "Pobierz polisę".

Uwaga: Każda polisa posiada indywidualny kod kreskowy, a także indywidualny numer konta, na który należy dokonać opłaty za polisę w terminie 14 dni. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę przejść do zakładki Kontakt.

Wniosek o zawarcie umów ubezpieczenia

I. Dane ubezpieczającego

Imię:

Nazwisko:

Ulica i nr:

/

Kod i miejscowość:

PESEL:

Adres e-mail:

będzie używany jako login

Nr tel.:

Po wpisaniu numeru kliknij "Wyślij kod" aby autryzować numer

Hasło:

min. 12 znaków

Hasło musi zawierać:

Małe litery

Duże litery

Liczby

Minimum 12 znaków

Powtórz hasło:

Poniższe zgodny są niezbędne w celu dalszego procedowania wniosku o ubezpieczenie.

Posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika lub jestem w trakcie nabywania uprawnień.

Udzielam brokerowi PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Warszawska 153 – zezwolenie Ministra Finansów nr 516 z 31.03.95 r. pełnomocnictwa do reprezentowania na zasadzie wyłączności brokerskiej moich interesów w zakresie umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC Ratownika i Dyspozytora Medycznego zawartej z STU Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie. Pełnomocnictwo nie obejmuje upoważnienia do zawierania zobowiązań finansowych w imieniu Mocodawcy.

Moje konto

Logowanie

Wybierz sposób logowania:

e-mail:
hasło:
Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

W innych przypadkach,
prosimy o kontakt tel. 506 155 001
lub e-mail: r.wegrzyn@pwskonstanta.pl

 

Kontakt

Jeżeli Państwo mają pytania dotyczące ubezpieczeń prosimy o kontakt:

PWS Konstanta S.A.
Ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko – Biała

Dominika Drożdż
tel: 503 416 848
w godzinach 8:00-16:00
e-mail: d.drozdz@pwskonstanta.pl

Krzysztof Michna
Tel. 33/ 815 70 52, kom. 662 246 207
Fax. 33/815 10 97
w godzinach 8:00-16:00
e-mail: k.michna@pwskonstanta.pl

 

PWS Konstanta S.A.
Biuro w Bydgoszczy
Ul. Gdańska 139
85-022 Bydgoszcz
Tel. 52/ 376 04 40,  376 04 41
e-mail: j.warszawska@pwskonstanta.pl
Julita Warszawska  kom. 660 735 940
w godzinach 8:00-16:00 (poniedziałek - piątek)

Kontakt informatyczny:
Robert Węgrzyn
tel. 506 155 001, e-mail: r.wegrzyn@pwskonstanta.pl

Zgłaszanie szkód dla ryzyka:

OC:

Szkody należy zgłaszać niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni po powstaniu obowiązku naprawienia szkody na Infolinię!

NNW:

Szkody należy zgłaszać niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia leczenia na Infolinię!
W przypadku zdarzenia z tytułu klauzuli całkowitej okresowej niezdolności do pracy szkodę należy zgłaszać nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia czasowej niezdolności do pracy, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia okresowej niezdolności do pracy.

OP:

Szkody należy zgłaszać niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego na adres e-mail: szkodyratownicy@ergohestia.pl lub na Infolinię!
Zapytania o porady prawne należy składać na adres e-mail: poradyratownicy@ergohestia.pl lub pod numerem telefonu: 58 559 46 36.

Numery infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555,  www.ergohestia.pl

Składanie reklamacji i skarg drogą elektroniczną: skargi@ergohestia.pl