Trwa wczytywanie systemu ...

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY
DLA RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
NNW + HIV/WZW + UTRATA DOCHODU
OCHRONA PRAWNA

Informacja o produktach

Witamy na elektronicznej platformie obsługującej zakup polis ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz NNW dla Ratowników i/lub Dyspozytorów Medycznych w STU Ergo Hestia SA. Naszą intencją jest zapewnienie ratownikom najlepszej możliwej ochrony ubezpieczeniowej poprzez negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń dostępnych na rynku. Rekomendowany autorski program ubezpieczenia w STU Ergo Hestia SA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ratowników. Zachęcamy do korzystania z naszych rozwiązań, które ciągle doskonalimy wprowadzając kolejne produkty do naszej oferty.

OC
 
Ubezpieczenie
Odpowiedzialności Cywilnej
NNW
+ HIV/WZW + UTRATA DOCHODU
Ubezpieczenie
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
OP
 
Ubezpieczenie
Ochrony Prawnej

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie mogę zawrzeć polisę?

Polisę zawieramy przez Internet – nie ma możliwości zakupienia jej w oddziale stacjonarnym.

2. Co jeśli w czasie trwania polisy ubezpieczeniowej zmienię miejsce pracy?

Polisa obowiązuje na terenie całego kraju i obejmuje wszystkie czynności wykonywane przez Ratownika Medycznego – niezależnie od miejsca zatrudnienia.

3. Co to jest franszyza redukcyjna?

Franszyza redukcyjna to kwota która zostanie potrącona z wypłaty odszkodowania. Można przez to rozumieć, że jest to wkład własny Ratownika Medycznego który musi ponieść w przypadku wypłaconego odszkodowania – Wysokość franszyzy wynosi 500zł

4. Zawarłem polisę ale nie dostałem żadnego potwierdzenia ani druku pocztą.

Wygenerowana polisa po kliknięciu „Zapisz wniosek” jest ostatecznym drukiem ścisłego zarachowania. Po jej samodzielnym wydrukowaniu jest jedynym dokumentem którego potrzebują Państwo do rozliczenia oraz do przedstawienia pracodawcy. Nie otrzymują Państwo żadnego wydruku drogą pocztową.

5. Omyłkowo zawarłem 2 polisy. Co zrobić?

W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z informatykiem w celu anulowania jednej z polis. Zakładka - KONTAKT

6. Na jaki numer konta i do kiedy należy opłacić polisę?

Na wydrukowanej polisie znajdą Państwo indywidualny numer konta na który należy opłacić polisę – do 14 dni od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia.

7. Jak wznowić polisę?

Aby wznowić polisę należy zalogować się na stronie https://ratownik.e-wniosek.com/logowanie wpisując swój adres email oraz hasło podane przy poprzednim zawieraniu polisy (w przypadku braku hasła należy skontaktować się z informatykiem)

8. Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Pobierz dokument informacyjny

Wnioski ubezpieczeniowe

W przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia konieczne jest zalogowanie do systemu za pomocą indywidualnie określonego we wniosku loginu i hasła.

Jak zawrzeć umowę?

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy wypełnić wniosek ubezpieczeniowy przedstawiony poniżej uzupełniając wszystkie wymagane pola. Należy zaakceptować wszystkie oświadczenia zawarte w wniosku, a następnie zatwierdzić przyciskiem "zapisz wniosek". Pojawi się kolejne okno "Wniosek został zapisany". Następny krok, to przejście do pozycji "Pobierz polisę".

Uwaga: Każda polisa posiada indywidualny kod kreskowy, a także indywidualny numer konta, na który należy dokonać opłaty za polisę w terminie 14 dni. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę przejść do zakładki Kontakt.

Wniosek o zawarcie umów ubezpieczenia

I. Dane ubezpiczającego

Imię:

Nazwisko:

Ulica i nr:

/

Kod i miejscowość:

PESEL:

Adres e-mail:

będzie używany jako login

Nr tel.:

Hasło:

min. 6 znaków

Powtórz hasło:

Udzielam brokerowi PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Warszawska 153 – zezwolenie Ministra Finansów nr 516 z 31.03.95 r. pełnomocnictwa do reprezentowania na zasadzie wyłączności brokerskiej moich interesów w zakresie umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC Ratownika i Dyspozytora Medycznego zawartej z STU Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie. Pełnomocnictwo nie obejmuje upoważnienia do zawierania zobowiązań finansowych w imieniu Mocodawcy.

Moje konto

Logowanie

e-mail:

hasło:

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.
W razie problemów z logowaniem,
prosimy o kontakt tel. 506 155 001
lub e-mail: rw@pwskonstanta.com.pl

 

Kontakt

Jeżeli Państwo mają pytania dotyczące ubezpieczeń prosimy o kontakt:

Krzysztof Michna
PWS Konstanta S.A.
Ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko – Biała
Tel. 33/ 815 70 52, kom. 662 246 207
Fax. 33/815 10 97
w godzinach 8:00-16:00
e-mail: kmi@pwskonstanta.com.pl

PWS Konstanta S.A.
Biuro w Bydgoszczy
Ul. Gdańska 139
85-022 Bydgoszcz
Tel. 52/ 376 04 40,  376 04 41
e-mail: jw@pwskonstanta.com.pl
Julita Warszawska  kom. 660 735 940
w godzinach 8:00-16:00 (poniedziałek - piątek)

Kontakt informatyczny:
Robert Węgrzyn
tel. 506 155 001, e-mail: rw@pwskonstanta.com.pl

Szkody należy zgłaszać niezwłocznie nie później niż w ciągu 5 dni od powstania wypadku na Infolinię!

Numery infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555,  www.ergohestia.pl

Składanie reklamacji i skarg drogą elektroniczną: skargi@ergohestia.pl